Jeg får feilmelding "Sett inn SIM-kort", hva er galt?

Det hender det er dårlig kontakt mellom SIM-kortet og telefonen. Prøv å slå av telefonen, ta ut SIM-kortet og sett det inn på nytt. Hvis telefonen da ikke fungerer når du slår den på, bør du teste kortet i en annen telefon for å sjekke om det er telefonen eller SIM-kortet som er defekt.

Kontakt kundeservice dersom du ser at feilen følger SIM-kortet.