Jeg får feilmeldingen "Sett inn SIM-kort", hva er galt?

Det hender det er dårlig kontakt mellom SIM-kortet og telefonen. Vi anbefaler at du gjør følgende:

1. Slå av telefonen din, ta ut simkortet, sett det inn igjen og skru telefonen på igjen. Noen ganger er dette alt som skal til! 

2. Hvis du får den samme feilmeldingen etter at du har slått på telefonen igjen bør du sette SIM-kortet inn i en annen telefon. Dette gjør du for å sjekke om det er telefonen eller SIM-kortet det er noe i veien med. Om SIM-kortet fungerer i en annen telefon vet du at det er telefonen din det er noe i veien med. Om SIM-kortet ikke fungerer i en annen telefon så er det SIM-kortet det er noe i veien med. 

Kontakt kundeservice dersom du ser at feilen følger SIM-kortet. Vi kan feilsøke videre, og sende deg et nytt SIM-kort om dette skulle vise seg å være nødvendig.