Juridisk

 

Dette gjelder alle nettsider (http://www.chess.no og underliggende) tilhørende Chess.

Chess nettsider er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra Chess. Tilpassninger og modifikasjoner på innholdet av våre nettsider er forbudt. De navn og symboler som til enhver tid identifiserer vårt selskap, våre produkter og våre tjenester er tilhørende Chess og må i så henseende ansees som våre varemerker.

Chess nettsider er fremstilt "som de er". Chess gir ingen garantier for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. Chess påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av, forårsaket av materiell inkludert på våre nettsider eller modifisering av sådan, heller ikke for skader forårsaket av at våre nettsider ikke er tilgjengelig for bruk. Chess forbeholder seg retten til å revidere våre nettsider eller fjerne tilgang til dem uten å varsle dette i forkant. Chess fraskrives seg ethvert ansvar for sider som er tilgjenglig via lenker på våre nettsider, og informasjon på sådanne sider.
Ved å sende materiell til Chess, med e-post eller via våre nettsider, gir bruker Chess rett  til å benytte dette materiale rettighetsfritt, uavkortet, for fremvisning, modifisert, overført og distribuert, hvis ikke annet er avtalt.

Forespørsel om bruk av materiale fra dette nettsted, samt andre forespørsler tilknyttet nevnte materiale rettes til pressekontakt.